NPO
NTR
13 september 2017

still uit Spoetnik (regie & scenario Noël Loozen)

Meld je aan voor KORT! 18 

KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, het Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend.

 

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van tenminste twee onafhankelijke (korte) fictiefilms* in Nederland die via festivals, TV en/of bioscoop vertoond zijn. Een producent mag maximaal twee projecten indienen. Van betrokken regisseurs wordt verlangd dat zij een relevante beroepsopleiding voor film met een eindexamenfilm hebben afgerond en in Nederland woonachtig en werkzaam zijn. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal één realiseringsbijdrage. Regisseurs die reeds drie keer een KORT! hebben gemaakt kunnen zich vijf jaar na de laatste deelname weer opnieuw aanmelden. De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.
*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

 

Bijdrage

Maximaal € 73.500,- per film

Uiterste indiendatum

28 november 2017, voor 17:00 uur

 

Procedure

Aanvragen die voldoen aan de gestelde ingangseisen en voorwaarden, worden door vertegenwoordigers van de NTR en de fondsen inhoudelijk beoordeeld waarna zij tot een selectie komen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario's. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het scenario en de creativiteit en durf van de maker(s). Scenario's met Nederlandstalige dialogen en narratieve films met een eigentijds onderwerp voor een volwassen publiek hebben de voorkeur. Een regievisie is een vereiste. De uitslag wordt half januari 2018 bekend gemaakt. Mocht het project geselecteerd worden dan staat woensdag 24 januari 2018 het kennismakingsgesprek gepland. De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival.

 

Voorwaarden

KORT! gaat in vervolg op de vorige edities verder met het duurzaam produceren van film. Alle geselecteerde deelnemers aan KORT! verplichten zich daarom tot duurzaam produceren. Zie www.greenfilmmaking.com.De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie door de NTR op NPO3. De televisieversies moeten opgeleverd worden in kleur en 16:9 formaat.

De première van de films is voorzien op het Nederlands Film Festival 2019.

 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen uiterlijk in te dienen op de indiendatum voor 17:00. Daarnaast moet binnen twee werkdagen na de digitale indiening een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Aanvragen die niet tijdig zijn ontvangen (zowel digitaal als schriftelijk), worden niet in behandeling genomen.

Het papieren ondertekende aanvraagformulier graag o.v.v. KORT! 2018 - "New Screen NL" afleveren bij:

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Meer informatie hierover op de website van het Filmfonds.

 

Meer info:

Nederlands Filmfonds

Jolijn van Rees

Projectbegeleider New Screen NL - Talentontwikkeling & Animatie

+31 20-5707678

j.van.rees@filmfonds.nl

 

NTR televisie

Redactie NTR

Postbus 29000

1202 MA Hilversum

088-7799600

drama@ntr.nl