NPO
NTR

 

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen uiterlijk in te dienen op de indiendatum voor 17:00. Daarnaast moet binnen twee werkdagen na de digitale indiening een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Aanvragen die niet tijdig zijn ontvangen (zowel digitaal als schriftelijk), worden niet in behandeling genomen.

Het papieren ondertekende aanvraagformulier graag o.v.v. ’KORT! 2019 – New Screen NL’ afleveren bij:
Nederlands Filmfonds
Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

 

Voorwaarden deelname 

 

 

Nederlands Filmfonds
Nathalie Scholten
Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam
020-5707678
n.scholten@filmfonds.nl

 

NTR Televisie
Redactie NTR
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
088-7799600
drama@ntr.nl