NPO
NTR

Aanmelden
Aanvragen kan door uiterlijk op de indiendatum vóór 17:00 uur de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via www.filmfonds.nl. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. U komt bij het juiste formulier door eerst te kiezen voor de categorie ‘Samenwerkingsprojecten’ en daarna voor ‘KORT! – New Screen NL’. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Daarnaast moet binnen twee werkdagen na de digitale indiening een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) door het Nederlands Filmfonds ontvangen zijn, Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam.

 

Voorwaarden deelname 

 

 

Nederlands Filmfonds
Jolijn van Rees
Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam
020-5707678
j.van.rees@filmfonds.nl

 

NTR Televisie
Redactie NTR
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
088-7799600
drama@ntr.nl